Menu pranzo

Menu shiro poporoya

Menu Shiro Poporoya

Il menu Shiro Poporoya si evolve con le stagioni, presentando specialità stagionali e assicurando un’esperienza sempre varia.

SUSHI* TEISHOKU 寿司定食 : 小鉢 、 お味噌汁
25€

antipastin,o zuppa di miso / small starter, rice

SASHIMI* TEISHOKU 刺身定食 : 小鉢 、 味噌汁 、 ごはん 、 漬物
27€

antipastino, zuppa di miso, tsukemono (verdura in salamoia) / small starter, rice, tsukemono pickled vegetable)

CHIRASHI* TEISHOKU ちらし定食 : 小鉢 、 味噌汁
25€

antipastino, zuppa di miso / small starter, rice

TONKATSU TEISHOKU とん かつ定食 : 小鉢 、 味噌汁 、 ごはん 、 漬物
20€

Cotoletta di maiale*, antipastino, riso, verdura in salamoia / pork cutlet* , small starter, rice, tsukemono pickled vegetable

TEMPURA TEISHOKU 天麩羅定食 : 小鉢 、 味噌汁 、 ごはん 、 漬物
20€

tempura misto gamberi* verdure, antipastino, riso, tsukemono verdura in salamoia / shrimp* and vegetable tempura, small starter, rice, tsukemono pickled vegetable

CURRY RICE SET カレーセット : 小鉢 、 サラダ
16€

Curry con riso, antipastino, insalata / Curry with rice, small starter, salad

KATSU CURRY SET カツカレーセット: 小鉢 、 サラダ
22€

Curry con cotoletta maiale* e riso, antipastino, insalata / Curry with porkporkcutlet* and rice, small starter, salad

UNAJYU TEISHOKU うな重定食 : 小鉢 、 味噌汁 、 ごはん 、 漬物
22€

anguilla* alla griglia su risoriso, antipastino, tsukemono verdura in salamoia / grilled eel* on rice, small starter, tsukemono pickled vegetable

TEMPURA UDON TEISHOKU 天婦羅うどん定食 : 小鉢 、 細巻き
19€

pasta udon con tempura*, antipastino hosomaki / Noodle udon* with tempura*, small starter, hosomaki

TEMPURA SOBA 天婦羅そば定食 : 小鉢 、 細巻き
19€

pasta soba grano saraceno* con tempura* antipastino hosomaki* / Noodle buckwheat soba* with tempura*, small starter, hosomaki*

全ての定食には、コーヒー又はジェラートが付きます。

In tutti i menu è compreso caffe o gelato tè verde o sesamo nero

lunch menu includes coffee or ice cream

Close
orari di apertura
Lun - Sab 12:30 - 14:30 / 19:30 - 22:30
Mercoledì mattina Chiuso
Domenica Chiuso
contatti
Close